Công nghệ

Công nghệ

Công nghệ

Công nghệ

Công nghệ
EN VN CN
Trang chủ / Công nghệ

Công nghệ Sấy thăng hoa

Sấy thăng hoa là công nghệ thực phẩm được áp dụng trên quy mô công nghiệp ở...

Công nghệ Sấy chân không

Đây là thiết bị ứng dụng công nghệ mới, chiên ở nhiệt độ thấp (dưới 120...

Công nghệ Cấp đông nhanh (IQF)

Dây chuyền cấp đông trái cây (IQF), là công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực...

Công nghệ VHT

Vapor Heat Treatment (VHT) là công nghệ xử lý trái cây bằng hơi nước nóng nhằm mục...